• Showrooms
  • Gratis verzending v.a. €650
  • Klantbeoordeling: 8,4

Privacy Verklaring

 

Privacy statement OnlineDeurenkopen.nl

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de website van OnlineDeurenkopen.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

Doel

OnlineDeurenkopen.nl vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft.

Uitvoeren opdrachten

Zo is het voor het uitvoeren van uw orders noodzakelijk om bijvoorbeeld uw adres­gegevens te hebben voor aflevering, en zijn diverse gegevens nodig voor de factuur. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor.

Wanneer u email of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van OnlineDeurenkopen.nl of van derden die voor onze dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

Aanbiedingen

Wij gebruiken incidenteel algemene gegevens van u voor het doen van aanbiedin­gen. Zo sturen we mogelijk een aanbieding naar alle klanten die in het verle­den producten uit een bepaalde productgroep kochten. Wij gebruiken uw gegevens hiervoor alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De selectie van aanbiedingen vindt plaats op basis van algemene, geanonimiseerde gegevens, en vindt nooit helemaal geautomatiseerd plaats zonder menselijke tussenkomst.

Websitebezoek

De website van OnlineDeurenkopen.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikers­ervaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet ge­kop­peld aan andere persoonlijke informatie.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van de site niet meer werken.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door de websites van OnlineDeurenkopen.nl te beïnvloeden. Wel kunt u ze uiteraard door de browser laten blokkeren.

In onze webshop maken we gebruik van Google Analytics-cookies en hebben een bewerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en de optie 'gegevens delen' is uitgeschakeld. Daarnaast maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Onlinedeurenkopen.nl kan echter niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Gegevensverwerking en beveiliging

OnlineDeurenkopen.nl deelt geen gegevens met andere commerciële partijen. We vragen de gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die OnlineDeurenkopen.nl verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en OnlineDeurenkopen.nl te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zo zal een transporteur de naam van uw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor het afleveren van een bestelling. Maar factuurgegevens zijn daarvoor niet nodig, en die geven we dan ook niet mee.

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft OnlineDeurenkopen.nl uitbesteed aan derden. OnlineDeurenkopen.nl zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

OnlineDeurenkopen.nl zorgt ervoor dat uw gegevens alleen in Nederland blijven.

SSL certificaat
Aan het groene slotje in de adresbalk kunt u herkennen dat Onlinedeurenkopen een SSL certificaat heeft.  Het lijkt klein, maar is heel belangrijk!  Het betekent namelijk dat alle verkeer tussen computer en webshop is versleuteld met SSL. Oftewel het garandeert een veilige internetverbinding. Het is de bedoeling dat in 2016 het volledige web zal overgaan op SSL. 

Aanpassen gegevens; uw rechten

U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toege­staan). Ook kunt u aangeven dat OnlineDeurenkopen.nl de verwerking van uw gegevens moet stoppen, en kunt u OnlineDeurenkopen.nl vragen om de overdracht van uw gegevens aan derden.

Uiteraard hebt te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen tegen de wijze waarop we met uw privacy-rechten omgaan, of hiervoor juridische ondersteuning te zoeken..

Onderaan iedere mailing vindt u overigens de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Contact over privacy

Voor al uw vragen over dit privacy statement kunt u terecht bij OnlineDeurenkopen.nl via privacy@OnlineDeurenkopen.nl

OnlineDeurenkopen.nl kan dit privacy-statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.